Alle nodige serverinstellingen opgesomd zonder uitleg, voor de technisch ervaren gebruiker.

 

 

Algemene instellingen

 

Gebruikersnaam: dit is altijd het volledige e-mailadres

Wachtwoord: het wachtwoord behorende bij het e-mailadres

Server voor inkomende e-mail: mail.uwdomeinnaam

Server voor uitgaande e-mail: mail.uwdomeinnaam

 

Wanneer bij een IMAP configuratie de e-mail test succesvol is maar u geen berichten/mappen ziet verschijnen zal het pas van de hoofdmap ingesteld moeten worden op ‘inbox‘.

 

Instellingen voor SMTP

 

Inloggen verplicht, poort 465, certificaat accepteren
Inloggen verplicht, poort 587, certificaat accepteren

Nieuwe hosting servers:
Gebruikersnaam: uw volledige e-mailadres
Wachtwoord: bij u bekend
Server voor inkomende mail: node**.netzozeker.net (** opgevuld door de aan u geleverde nummers)
Poort voor inkomend: POP3: 110 IMAP: 143
Server voor uitgaande mail: node**.netzozeker.net (** opgevuld door de aan u geleverde nummers)
Poort voor uitgaand: SSL: 465 TLS: 587 (inloggen verplicht)